Fenel

Fides Int - Archiwa jest firmą, która powstała w 2004 roku. Od ponad 4 lat prowadzi działalność, jako jeden z najprężniej rozwijających się przechowawców dokumentacji w woj. mazowieckim.

Ofertą firmy jest kompleksowa usługa zarządzania powierzonymi dokumentami:

Fenel Sp. z o.o. prowadzi swoją działalność na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr BDG VII 4040/5/03 wydanej na okres 50 lat zezwalającej na działalność w dziedzinie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania.
Archiwum, w którym przechowywana jest dokumentacja znajduje się w Taczowie, gm. Zakrzew. Całość powierzchni magazynowej wynosi 1000 m².

Spółka działa w oparciu o aktualny regulamin świadczenia usług oraz aktualny cennik tych usług.

Fenel zachowuje należytą staranność i poufność w zakresie realizacji każdego zlecenia.

Praca w naszej firmie zorganizowana została w sposób pozwalający na zachowanie w poufności informacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i tajemnicy służbowej.