Archiwizacja dokumentów pracowników, płacowych, kadrowych

Składowanie dokumentów Warszawa, dokumenty kadrowe przechowywanie

Fides International – Archiwa spełnia wszelkie formalno-prawne warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki archiwów oraz wszystkie wymagania dotyczące przechowywania dokumentów.

Fides International – Archiwa są zlokalizowane na terenie eliminującym ryzyko powodzi w wolno stojącym budynku, który został specjalnie przygotowany do przechowywania dokumentacji. Przez magazyny nie przebiegają instalacje wodne i kanalizacyjne, są zabezpieczone przed zewnętrznymi źródłami światła. Obiekty są wyposażone w systemy umożliwiające utrzymanie odpowiednich, zgodnych z normami warunków przechowywania dokumentacji, m.in. w urządzenia monitorujące i stabilizujące temperaturę i wilgotność powietrza.

Budynek Fides International – Archiwa jest:

Budynek Fides International – Archiwa jest zlokalizowany na terenie: